Käyttöehdot

1. Käyttöehdot

Näitä käyttöehtoja sovelletaan käytettäessä Fillari.toimii.fi (jäljempänä fillarointipäiväkirja) sivustoja ja sen niiden alaisia sivustoja. Voidakseen käyttää kyseisiä sivustoja käyttäjän on hyväksyttävä sivustojen käyttöehdot. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä käyttöehtoja on hän velvollinen lopettamaan sivustojen käytön.

2. Fillaripäiväkirja-sivustojen käyttö

Käyttäjä saa käyttää Fillarointipäiväkirjaa vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Käyttäjä ei saa muokata, kopioida, näyttää, esittää, siirtää tai myydä mitään saatua tietoa, ohjelmistoja, tuotteita tai palveluita, eikä myöntää näihin käyttöoikeuksia.

3. Luvaton käyttö

Käyttäessään näitä sivuja käyttäjä sitoutuu siihen, että ei toimita sivuille materiaalia, joka loukkaa kolmannen tekijänoikeuksia.

Käyttäjä ei saa käyttää palveluita lainvastaisiin tai hyvän tavan vastaisiin tarkoituksiin kuten esimerkiksi:

  • Tilastojen sotkemiseen vilpillisten päiväkirjamerkintöjen kautta
  • roskapostin, ketjukirjeiden, viestien, sähköpostimassalähetysten (spamming) lähettämiseen tai muihin vastaaviin monistamistarkoituksiin,
  • käyttää väärää henkilöllisyyttä tai väärää sähköpostiosoitetta tai muutoin antaa harhaanjohtavaa tietoa käyttäjän henkilöllisyydestä tai viestin alkuperästä
  • lähettää materiaalia varmistumatta siitä, että materiaali ei sisällä viruksia, tai muita näihin rinnastettavia ohjelmistoja,
  • pyrkiä estämään tai vaikeuttamaan toisten käyttäjien palveluiden käyttöä,
  • häiritä tai loukata muita käyttäjiä tai palveluiden ylläpitäjiä
  • toimittaa sopimatonta materiaalia, joksi katsotaan esimerkiksi sellainen kielenkäyttö, joka koetaan sopimattomaksi, epäasialliseksi, laittomaksi, halventavaksi, rasistiseksi, jotakin ihmisryhmää kohtaan loukkaavaksi, herjaavaksi tai uhkaavaksi.

4. Tekijänoikeudet

Nämä www-sivut on suojattu tekijänoikeuslailla ja kansainvälisillä tekijänoikeussopimuksilla. Sivuilla sijaitsevien ohjelmistojen immateriaalioikeudet kuuluvat Kari Karvoselle <yllapito at toimii.fi>.

5. Fillarointipäiväkirja-sivustojen oikeudet

Kari Karvosella on oikeus muuttaa fillarointipäiväkirja-sivustojen käyttöehtoja, sivustojen sisältöä tai sivustoilla olevia palveluita. Kari Karvosella on oikeus rajoittaa palveluun pääsyä tai tehdä tekniikkaan ja käyttöön liittyviä muutoksia. Kari Karvosella on oikeus, mutta ei velvollisuutta, valvoa Fillarointipäiväkirja-sivustoissa olevaa materiaalia ja poistaa, siirtää ja kommentoida sitä, jos katsoo materiaalin olevan lain tai hyvän tavan tai näiden käyttöehtojen vastaista. Käyttäjä hyväksyy sen, että toimii.fi ylläpito varaa itselleen oikeuden tehdä näitä muutoksia ja että käyttäjän vastuulla on näiden ehtojen säännöllinen tarkistaminen. Jos käyttäjä jatkaa fillarointipäiväkirja-sivustojen käyttämistä tällaisen muutoksen jälkeen, hänen katsotaan hyväksyvän muutoksen.

6. Vastuunrajoitus

Käytettäessä fillarointipäiväkirja-sivuston palveluita, joista ei peritä maksua ei toimii.fi ylläpito vastaa sivuston laadullisista ominaisuuksista tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Kaikki fillarointipäiväkirja-sivustoilla esiintyvät tiedot on tarkoitettu ainoastaan informatiivisiin tarkoituksiin, eikä tällaisia tietoja tule käsittää lääketieteellisenä, juridisena, kaupallisena, sijoitus- tms. neuvontana.

toimii.fi ylläpito ei vastaa sivustojen tai siellä olevien ohjelmien häiriöistä tai keskeytymisestä.

Käyttäjien palveluihin toimittama sisältö edustaa käyttäjien omia mielipiteitä, eikä Kari Karvosen mielipiteitä, lausumia tai suosituksia. toimii.fi ylläpito ei vastaa käyttäjien kolmansilta osapuolilta saamista tiedoista tai niiden tekijänoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista tai sisällöstä joka mahdollisesti loukkaa hyvää tapaa tai lain säännöksiä, koska toimii.fi ylläpito ei valvo tai tuota kyseistä materiaalia.

Fillarointipäiväkrija sivustoilla voi olla linkkejä toisille sivustoille, joita ylläpitävät muut tahot. toimii.fi ylläpito ei tarkista aktiivisesti näiden sivustojen sisältöä eikä vastaa informaatiosta, linkkien toimivuudesta, sisällöstä tai sen oikeellisuudesta tai hyödykkeistä, joita näillä sivustoilla tarjotaan. Klikkaamalla sivustoilla esiintyviä mainoksia käyttäjä voi siirtyä muiden palveluntarjoajien sivustoille. toimii.fi ylläpito ei vastaa muiden palveluntarjoajien toiminnasta. Kukin palveluntarjoaja vastaa omasta toiminnastaan, markkinoinnistaan ja aineistostaan

7. Cookiet

Näillä sivuilla käytetään cookieita (evästeitä). Niitä käytetään sivustolle kirjautumisen yhteydessä. Käyttäjä ei saa estää cookien käyttöä. Cookien käytön esto aiheuttaa fillarointipäiväkirja-sivuston toimimattomuuden.

8. Käyttäjän toimittama sisältö

Jos käyttäjä toimittaa fillarointipäiväkrija-sivustoon tilaamatonta materiaalia esimerkiksi lähettämällä viestin keskusteluryhmiin, toimittamalla tiedostoja tai ottamalla osaa muuhun kommunikaatioon, lähettämällä palautetta tai ehdotuksia, luovuttaa hän samalla Kari Karvoselle veloituksettoman käyttöoikeuden jollei toisin sovita. Kari Karvosella on oikeus kopioida, välittää, näyttää ja julkaista tai olla julkaisemattsa osittain tai kokonaan, jäljentää, editoida, kääntää, käyttää tai siirtää kaikkia tällaisia viestejä, tiedostoja ja tietoja.

toimii.fi ylläpito ottaa vastaan palautetta ja ehdotuksia voidakseen kehittää käyttäjilleen tarjottavia palveluita. Käyttäjä hyväksyy sen, että toimii.fi ylläpito saa täydet käyttöoikeudet palautteisiin ja ehdotuksiin.

Käyttäjälle ei makseta korvausta siitä, että toimii.fi ylläpito käyttää palautteeseen tai ehdotuksiin sisältyvää materiaalia. toimii.fi ylläpito ei ole velvollinen asettamaan esille tai käyttämään käyttäjän toimittamaa materiaalia, ja se voi poistaa tällaisen materiaalin milloin tahansa harkintansa mukaan.

9. Käyttäjätiedot ja päiväkirjamerkinnät

Käyttäjätietoihin ja Päiväkirjamerintöihin ei saa antaa vääriä tietoja. Kari Karvosella on oikeus poistaa päiväkirjamerkintöjä ja käyttäjätunnus ennalta varoittamatta milloin tahansa. Käyttäjä vastaa itse omien päiväkirjamerkintöjensä varmuuskopioinnista.

10. Yhteydenotot

Tätä verkkosivua koskevissa kysymyksissä tai ongelmissa voi ottaa yhteyttä sähköpostiosoitteeseen <asiakaspalvelu at toimii.fi>

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ

toimii.fi ylläpito

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

toimii.fi ylläpito <yllapito at toimii.fi>

REKISTERIN NIMI

Fillari.toimii.fi tietokanta

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt fillari.toimii.fi:in www-sivuston käyttäjäksi.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on fillari.toimii.fi:iin rekisteröityneiden käyttäjien tunnistaminen ja päiväkirjamerkintöjen kytkeminen henkilöön. Tietoja voidaan käyttää muuhunkin henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  1. Henkilön etu- ja sukunimi
  2. Sähköpostiosoite
  3. Paikkakunta (vapaaehtoinen)

TIETOJEN LUOVUTUS

Rekisterin sisältämiä henkilökohtaisia tietoja (sähköpostiosoite, salasana) ei luovuteta sivullisille. Päiväkirjamerkintöjen perusteella tehtyjä tilastoja näytetään www-sivulla. Julkiset päiväkirjamerkinnät näkyvät kaikille.

TIETOJEN POISTAMINEN

Käyttäjä voi itse poistaa käyttäjätunnuksensa ja päiväkirjamerkintänsä sivustolla olevan valinnan avulla.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää toimii.fi palvelimen käyttäjätunnusta. Rekisteri sijaitsee toimii.fi palvelimella.